Programy, dotace

Komponenta - Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

Implementace

Nástroj Mezzanin bude realizován v rámci skupiny národní rozvojové banky ČMZRB.
ČMZRB zajistí odpovídající strukturu a standardy finanční instituce pro realizaci finančních nástrojů kvazikapitálového typu. Je předpokládán model přímého poskytování mezaninových úvěrů (Mezzanin) konečným příjemcům podpory, v rámci kterého bude ČMZRB řídit správu mezaninového portfolia.
ČMZRB dále zajistí zpracování metodiky pro posuzování DNSH a způsobilých klimatických aktivit a její uplatňování ve FN Mezzanin.

Spolupráce a zapojení zúčastněných stran

Reforma produktové řady ČMZRB proběhne ve spolupráci a po konzultacích s akcionáři (MF ČR, MPO ČR, MMR ČR) a stakeholdery (SPD ČR, HK ČR, AMSP ČR, ČBA).
Na úrovni financovaných projektů se předpokládá, že investice aktivizují další soukromé financování finančních institucí, zejména ve formě seniorního úvěrového spolufinancování poskytnutých podřízených úvěrů (v rámci produktu Mezzanin) platí podmínka spolufinancování jiným bankovním nebo leasingovým úvěrem partnera ČMZRB minimálně ve výši podřízeného úvěru).

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

MSP dle definice Nařízení EK 651/2014.

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

Alokace pro konečné příjemce ve výši 825 mil. Kč.
Do kalkulace nejsou zahrnuty rizikové náklady, protože tyto nemají do konce roku 2025 vliv na alokaci pro konečné příjemce. Předpokládá se míra defaultu na úrovni 20 - 25%, ale tento údaj musí být verifikován v rámci investiční strategie.

 

Komponenta - Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli  národní rozvojové banky

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět