Programy, dotace

Komponenta - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání)

Implementace

Bude podporováno profesní vzdělávání, které bude probíhat přímo u zaměstnavatelů, bude tak zajištěn rozvoj digitálních kompetencí a dovedností potřebných pro řešení potřeb Průmyslu 4.0, které jsou šité na míru dané pracovní pozici a využitelné přímo u konkrétního zaměstnavatele. Způsob implementace bude obdobný, jako u projektu POVEZ (spolufinancování z ESF), tzn. prostřednictvím vybraných kontaktních pracovišť ÚP ČR, která budou se zaměstnavateli uzavírat dohody o poskytnutí příspěvku, ten zahrnuje nejen náklady související se vzděláváním zaměstnanců, ale i příspěvek na úhradu mzdových nákladů vzdělávaných zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání.

Spolupráce a zapojení zúčastněných stran

MŠMT, poskytovatelé vzdělávání, zaměstnavatelé, odbory profesní a podnikatelská sdružení.

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Hlavní cílovou skupinou jsou především uchazeči o zaměstnání, ale i populace v produktivním věku obecně, dále zaměstnavatelé a zaměstnanci malých a středních podniků a OSVČ.

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

7 000 000 000 CZK

 

Komponenta - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět