Programy, dotace

Komponenta - Digitální transformace podniků

Programy přímé podpory digitální transformace podniků

Výzva

Daná investice řeší nedostatky a mezery digitálního ekosystému ve vztahu k digitalizaci podniků. Podpora rozsáhlých inovativních průmyslových projektů ve formě IPCEI, zaměřených na rozvoj špičkových schopností a první průmyslové nasazení v kritických částech hodnotového řetězce. Podpora produkce mikroprocesorů v rámci Flagship projektů. 

Cíl

Cílem je tedy spuštění jednotlivých projektů digitalizace výrobních i nevýrobních podniků, s cílem  zvýšení digitálních procesů v podpořených podnicích. Cílem je také podpořit významné inovativní velké projekty v rámci IPCEI a projekty splňující kritéria Flagships, zejména v oblasti výroby mikroprocesorů. Cílem je podpořit zejména digitalizaci malých a středních, ale i velkých podniků.

Implementace

Grantové programy na jednotlivé investice budou implementované prostřednictvím aktérů digitálního ekosystému. Ostatní aktéři ekosystému, jako jsou inovační centra či národní síť Center pro digitální inovace, budou pomáhat při naplňování projektů digitalizace výrobních a nevýrobních podniků.

Spolupráce a zapojení zúčastněných stran

Spolupráce napříč digitálním ekosystémem je zcela stěžejní pro výše uvedené implementační cíle a pro naplnění dříve zmíněných cílů.

Překážky a rizika

Jako hlavní rizika považujeme nedostatečné personální kapacity pro zajištění implementace reforem a investic, dále také nedostatečný zájem ze strany MSP vzhledem k stávající krizi.

Cílové skupiny populace a ekonomické subjekty

Cílové skupiny jsou výrobní i nevýrobní podniky.

Souhrnné náklady realizace financované z RRF za celé období

4 625 milionů CZK.

 

Komponenta - Digitální transformace podniků

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět