Přehled dotačních programů pro Obce

 

 

... připravujeme ...

Výzva - Elektromobilita ve veřejném sektoru

Výzva - Elektromobilita ve veřejném sektoru

Příjemci: Veřejný sektor včetně území Hl. m. Prahy.: kraje, obce či jejich dobrovolné svazky, městské části, organizační složky státu a státní organizace, veřejné instituce a organizace, příspěvkové organizace, školy ...

Výzva - Přechod na čistší zdroje energie

Výzva - Přechod na čistší zdroje energie

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice Cíl programu: Další rozvoj fotovoltaických zdrojů a související náhrada fosilních zdrojů energie s cílem snížení emisní náročnosti hospodářství ČR a snížení emisí znečišťujících ...

Výzva - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Výzva - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Vzdělávání a trh práce Příjemci: Předpoklad obce Zaměření podpory: Budování kapacit předškolních zařízení Typové aktivity: Podpora poskytovatelů, aby nedošlo k ukončení poskytování služeb, což by mělo za následek ...

Výzva - Snižování spotřeby energie

Výzva - Snižování spotřeby energie

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice Příjemci: obce, společnosti vlastněné ze 100 % obcí Zaměření podpory: Realizace projektů na zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Typové aktivity: Renovace ...

Výzva - Digitální vysokorychlostní sítě

Výzva - Digitální vysokorychlostní sítě

Cíl výzvy: Zaměření investic na vysokokapacitní digitální infrastrukturu. Zvýšení investic do digitální infrastruktury s velmi vysokou kapacitou s cílem zvýšit pokrytí a využití sítí 5G. Podporované aktivity: vybudování ...