Přehled dotačních programů pro Obce

 

 
Připravuje se - Elektromobilita ve veřejném sektoru

Připravuje se - Elektromobilita ve veřejném sektoru

Příjemci: Veřejný sektor včetně území Hl. m. Prahy.: kraje, obce či jejich dobrovolné svazky, městské části, organizační složky státu a státní organizace, veřejné instituce a organizace, příspěvkové organizace, školy ...

Připravuje se - Přechod na čistší zdroje energie

Připravuje se - Přechod na čistší zdroje energie

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice Cíl programu: Další rozvoj fotovoltaických zdrojů a související náhrada fosilních zdrojů energie s cílem snížení emisní náročnosti hospodářství ČR a snížení emisí znečišťujících ...

Připravuje se - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Připravuje se - Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Vzdělávání a trh práce Příjemci: Předpoklad obce Zaměření podpory: Budování kapacit předškolních zařízení Typové aktivity: Podpora poskytovatelů, aby nedošlo k ukončení poskytování služeb, což by mělo za následek ...

Připravuje se - Snižování spotřeby energie

Připravuje se - Snižování spotřeby energie

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice Příjemci: obce, společnosti vlastněné ze 100 % obcí Zaměření podpory: Realizace projektů na zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Typové aktivity: Renovace ...

Připravuje se - Digitální vysokorychlostní sítě

Připravuje se - Digitální vysokorychlostní sítě

Cíl výzvy: Zaměření investic na vysokokapacitní digitální infrastrukturu. Zvýšení investic do digitální infrastruktury s velmi vysokou kapacitou s cílem zvýšit pokrytí a využití sítí 5G. Podporované aktivity: vybudování ...