Přehled dotačních programů pro firmy

 

 
Podpora výzkumu a vývoje v podnicích

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích (v souladu s Národní RIS3 strategií) Implementace Program podpory Ministerstva průmyslu a obchodu „TREND“ implementovaný Technologickou agenturou ČR od roku 2019 s financováním od roku 2020.

Rozvoj kulturniho a kreativního sektoru

Rozvoj kulturniho a kreativního sektoru

Kreativní vouchery Implementace Vznik kreativní galerie včetně backendu administrativního systému (zahrnuje projektový manuál, administrační systém a licence pro editaci kreativní galerie, editaci přihlášek firem, až po fázi ...

Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli  národní rozvojové banky

Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky

Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky Implementace Nástroj Mezzanin bude realizován v rámci skupiny národní rozvojové banky ČMZRB. ČMZRB zajistí odpovídající strukturu ...

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Rozvoj politiky zaměstnanosti (rekvalifikace a další profesní vzdělávání) Implementace Bude podporováno profesní vzdělávání, které bude probíhat přímo u zaměstnavatelů, bude tak zajištěn rozvoj digitálních kompetencí ...

Revitalizace území se starou stavební zátěží

Revitalizace území se starou stavební zátěží

Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů Cíl Cílem investice je podpořit projekty regenerace brownfieldů, které budou zaměřeny na odstranění bariér a přípravě ploch pro další multifunkční využití (včetně ...

Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda

Budování recyklační infrastruktury Cíl Cílem je podpořit investice do budování recyklační infrastruktury vedoucí k rozvoji cirkulární ekonomiky v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V rámci investice podpořit ...

Rozvoj čisté mobility

Rozvoj čisté mobility

Budování neveřejné infrastruktury Výzva Nedostatek neveřejné dobíjecí infrastruktury Cíl Rozšíření počtu neveřejných dobíjecích bodů u podnikatelů o 1 940 ks Implementace Podnikatelské subjekty – gesce MPO Spolupráce ...

Přechod na čistší zdroje energie

Přechod na čistší zdroje energie

Výstavba nových fotovoltaických zdrojů energie Výzva Ve střednědobém období bude docházet k relativně významnému útlumu konvenčních energetických zdrojů, k tomuto útlumu již částečně dochází. Tento útlum je spojen ...

Digitální transformace podniků

Digitální transformace podniků

Programy přímé podpory digitální transformace podniků Výzva Daná investice řeší nedostatky a mezery digitálního ekosystému ve vztahu k digitalizaci podniků. Podpora rozsáhlých inovativních průmyslových projektů ve formě ...

Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Programy Czech Rise-Up Implementace Program Czech Rise Up 2.0 bude obsahovat dvě části vyhlašované v samostatných výzvách s odlišnými podmínkami. První výzva Programu Czech Rise Up 2.0 – VÝZKUM proti COVID se již úzce zaměřuje ...